กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชีและกรณีตัวอย่างงบการเงิน(ล่าสุด)ของบริษัทจดทะเบียน

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชีและกรณีตัวอย่างงบการเงิน(ล่าสุด)ของบริษัทจดทะเบียน
รหัสหลักสูตร : 64-W1-002
วัน/เวลา : ส. 11 ธ.ค. 64 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.ปรีชา สวน
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,400.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม