กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > “Update TFRSs FOR PAEs 2564 และการปรับปรุง TFRS FOR NPAEs”

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

“Update TFRSs FOR PAEs 2564 และการปรับปรุง TFRS FOR NPAEs”
รหัสหลักสูตร : 64-W1-001
วัน/เวลา : ส. 27 พ.ย. 64 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,400.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม