กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Update ภาษี e-payment ภาษีขายออนไลน์ และภาษี e-service

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Update ภาษี e-payment ภาษีขายออนไลน์ และภาษี e-service
รหัสหลักสูตร : 64-W7-004
วัน/เวลา : อา. 7 พ.ย. 64 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : นายสุรพล วัฒนโยธิน
รายละเอียดหลักสูตร :
การเตรียมตัวเข้าอบรมออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี
1. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ Computer/ Laptop/ Tablet และ Smart Phone ในการเข้าเรียน
2.โปรดเตรียมไมโครโฟน หูฟัง และกล้อง Webcam (ขอให้เปิดกล้องตลอดการอบรม)
3.ติดตั้งโปรแกรม Zoom Meeting

การนับชั่วโมง CPD
- สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สามารถเก็บชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ
- สำหรับผู้ทำบัญชี สามารถเก็บชั่วโมง CPD
*ตามมาตรการช่วยเหลือช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ปี 2564

หมายเหตุ
- สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น
- หากพบบุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
หลักสูตรอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-1784514 / 053-944922 (คุณพัณณ์ชิตา)
LINE @ ID: 246gpnuo , E-mail: fap.chiangmai@gmail.com
สถานที่ฝึกอบรม : อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 650.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 850.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม