กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ Junior Level (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (ยกเลิก)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ Junior Level (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (ยกเลิก)
รหัสหลักสูตร : 64-B7-007
วัน/เวลา : จ.-พ. 22-24 พ.ย.64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ คุณพรสรร ชินโชติอังกูร ทีมวิทยากรฝ่ายตรจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
รายละเอียดหลักสูตร :
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมในการอบรม Online
1.ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ Computer/ Laptop/ Tablet และ Smart Phone ในการเข้าเรียน
2.โปรดเตรียมไมโครโฟน หููฟัง และกล้อง Webcam (ขอให้เปิดกล้องตลอดการอบรม)
3.ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams
การนับชั่วโมง CPD
- สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) นับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ
- สำหรับผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชี

หมายเหตุ
- อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนเข้าอบรม ต้องเป็นอีเมลเดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียน Microsoft Teams
- สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น
- หากพบบุุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สถานที่ฝึกอบรม : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 5,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 6,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม