กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Case studies ปัญหารายจ่ายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม และประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Case studies ปัญหารายจ่ายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม และประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
รหัสหลักสูตร : 64-W7-003
วัน/เวลา : ส. 16 ต.ค. 64 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์รังสรรค์ หลวงเมือง
รายละเอียดหลักสูตร :
การนับชั่วโมง CPD
- สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สามารถเก็บชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการได้ 6 ชั่วโมง
- สำหรับผู้ทำบัญชี สามารถเก็บชั่วโมง CPD ได้ 4 ชม.
*ตามมาตรการช่วยเหลือช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ปี 2564

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมอบรมของสภาวิชิชีพบัญชีฯ
1.ผู้เข้าอบรมสามารถอบรมผ่านอุปกรณ์ PC สมาร์ทโฟน หรือ Labtop/Tablet ได้
2.ติดตั้งโปรแกรม Zoom meeting ในอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
3.ตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
4.ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมเปิดกล้องตลอดการอบรม
5.ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำชี้แนะของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการนำผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกจากห้องประชุม โดยไม่แจ้งล่วงหน้า และห้ามเผยแพร่เอกสารประกอบการอบรมและเอกสารแนบทั้งหมด รวมไปถึงงดอัดเสียงหรืออัดคลิปบรรยาย เนื่องจากลิขสิทธิ์
สมัครหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 081-965-2281 LINE: 0819652281 หรือ คุณวิภาพร วีรฤทธิชัย / คุณณัฐพร พันธุ์งาม โทรศัพท์ 043-239-628 / คุณอาริยา ธีรธวัช โทรศัพท์ 081-262-5498 / คุณสิริภรณ์ ศักดิ์สุจริต โทรศัพท์ 061-956-1941
สถานที่ฝึกอบรม : อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 0.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 0.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม