กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > How to become an internal auditor (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (ยกเลิก)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

How to become an internal auditor (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (ยกเลิก)
รหัสหลักสูตร : 64-G7-044
วัน/เวลา : พฤ.ที่ 25 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์กัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ CIA
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,600.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม