กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Audit Core Training (Workshop) การสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรอบรม online)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Audit Core Training (Workshop) การสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรอบรม online)
รหัสหลักสูตร : 64-B7-001
วัน/เวลา : อ.-พ. 7-8,จ.- อ. 13-14,20-21 ก.ย.64 10.00-16.00 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมในการอบรม Online
1.ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ Computer/ Laptop/ Tablet และ Smart Phone ในการเข้าเรียน
2.โปรดเตรียมไมโครโฟน หููฟัง และกล้อง Webcam (ขอให้เปิดกล้องตลอดการอบรม)
3.ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams
การนับชั่วโมง CPD
- สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สามารถเก็บชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการได้ 30 ชั่วโมง
- สำหรับผู้ทำบัญชี อยู่ระหว่างพิจารณา*
*ตามมาตรการช่วยเหลือช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ปี 2564

หมายเหตุ
- อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนเข้าอบรม ต้องเป็นอีเมลเดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียน Microsoft Teams
- สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น
- หากพบบุุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สถานที่ฝึกอบรม : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 9,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 10,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม