กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การตรวจสอบระบบสารสนเทศสำหรับผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/64

การตรวจสอบระบบสารสนเทศสำหรับผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/64
รหัสหลักสูตร : 64-02-007
วัน/เวลา : พ.-ศ. 16-18 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณกษิภัท ธนิตธนาคุณ
                      คุณอธิษฐ์ ตระกูลเดช
                      คุณพิรุฬน์ กิตติเดชปรีชา
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม Bliston Suwan Park View Bangkok
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 6,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 7,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
18:0 0:0 18:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร