กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ความสำคัญของการควบคุมภายในและความท้าทาย ของบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ความสำคัญของการควบคุมภายในและความท้าทาย ของบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รหัสหลักสูตร : 64-06-060
วัน/เวลา : พฤ.-ศ. 10-11 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ห้องพาโนรามา 1
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 5,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 5,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร