กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/64

Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/64
รหัสหลักสูตร : 64-09-059
วัน/เวลา : พฤ.8 ก.ค.64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
                      ผศ.วิภาดา ตันติประภา
                      คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
                      คุณกษิติ เกตุสุริยงค์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 27
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,745.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,280.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร