กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องรู้ : จากหลักกฎหมายสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1/64

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องรู้ : จากหลักกฎหมายสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1/64
รหัสหลักสูตร : 64-04-011
วัน/เวลา : พฤ.29 เม.ย.64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
                      ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
                      คุณบุษกร ธีระปัญญาชัย
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องอุบลชาติ ชั้น 3 โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada (ห้วยขวาง)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร