กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS 9 Workshop การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า รุ่นที่ 1/64

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS 9 Workshop การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า รุ่นที่ 1/64
รหัสหลักสูตร : 64-H1-057
วัน/เวลา : อ. 6 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 4,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,900.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม