กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Corporate Finance รุ่นที่ 1/64

Corporate Finance รุ่นที่ 1/64
รหัสหลักสูตร : 64-03-009
วัน/เวลา : อ. 20 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.ดร. รัฐชัย ศีลาเจริญ
รายละเอียดหลักสูตร :
อย่างที่เราเข้าใจว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบันยึดหลักมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) เป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องมีความเข้าใจที่ดีทางด้านการเงินโดยเฉพาะการคิดมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ในด้านการประกอบธุรกิจ การมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินที่ดีจะช่วยให้เราสามารถเลือกแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับองค์กร และทำให้เราสามารถประเมินโครงการลงทุนได้เป็นอย่างดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
สถานที่ฝึกอบรม : ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) สถานที่เดินทางสะดวก
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร