กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนช่วง)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนช่วง)
รหัสหลักสูตร : 64-D1-008
วัน/เวลา : อา.5 ก.ย.64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องออคิด 1-2 ชั้น 11 โรงแรม จัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม