กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS 15 วิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีเงินได้

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS 15 วิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีเงินได้
รหัสหลักสูตร : 64-09-039
วัน/เวลา : อ.18 พ.ค.64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.วิภาดา ตันติประภา คุณเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 27
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 4,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 5,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม