กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program

โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program
รหัสหลักสูตร : 64-06-051
วัน/เวลา : พ.-ส. 22-25 ก.ย. พฤ.-ส. 30 ก.ย. และ 1-2 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เพลินจิต และ โรงแรมคาร์ลตัล โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 30,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 35,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร