กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 6)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 6)
รหัสหลักสูตร : 64-09-034
วัน/เวลา : วันที่ 1, 3 ธ.ค.64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ
                      คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
                      คุณศิริวรรณ อัศววงศ์เสถียร
รายละเอียดหลักสูตร :
TFRS เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
(ย่อย 601 : TFRS 9)
(ย่อย 602 : TFRIC 16, TFRIC 19, TAS 32, TFRS 7)
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,200.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม