กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา
รหัสหลักสูตร : 64-09-011
วัน/เวลา : จ. 27 ธ.ค. 64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
                      ผศ.วิภาดา ตันติประภา
รายละเอียดหลักสูตร :
อบรมรูปแบบ Hybrid
- หลักสูตร Online ผ่าน Microsoft Teams
- หลักสูตร Classroom ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,700.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,200.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม