กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม)
รหัสหลักสูตร : 64-09-010
วัน/เวลา : วันที่ 5 ต.ค.64 ถึงวันที่ 3 ธ.ค.64 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.
วิทยากรหลักสูตร : กรรมการคณะกรรมการกำหนดการบัญชีและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี
                      
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 29,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 32,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
108:0 0:0 108:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม