กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตร Online)

ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตร Online)
รหัสหลักสูตร : 64-04-001
วัน/เวลา : อ.-พ.9-10 มี.ค.64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณพนา รัตนบรรณางกูร
                      คุณอาทิตย์ เตชะสินกุล
                      คุณฝนทิพย์ พบลาภ
                      คุณวิไลพร อิทธิวิรุฬห์
                      คุณอนุวัฒน์ จงยินดี
รายละเอียดหลักสูตร :
- เป็นการอบรมออนไลน์ ผ่าน MS Team
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม Online : Computer / Laptop / Smartphone / Tablet ที่เชื่อมต่อกับกล้อง, หูฟัง และไมโคโฟน
- สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) นับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการได้ตามการเข้าอบรมจริง
- หากผู้เข้าอบรมมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาการอบรม (Real time)
สถานที่ฝึกอบรม : อบรม Online
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 15,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 19,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร