กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/64

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/64
รหัสหลักสูตร : 64-09-003
วัน/เวลา : ส.-อา. 28-29 ส.ค.64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวันดี ลีวรวัฒน์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องออคิด 2-3 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 5,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 5,600.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม