กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...การวางแผนและเตรียมพร้อมก่อนบังคับใช้ปี 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...การวางแผนและเตรียมพร้อมก่อนบังคับใช้ปี 2563
รหัสหลักสูตร : 64-05-001
วัน/เวลา : พ. 21 เม.ย. 64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร