กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
รหัสหลักสูตร : 64-06-013
วัน/เวลา : ส. 11 ก.ย 64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร