กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 1/64

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 1/64
รหัสหลักสูตร : 64-06-012
วัน/เวลา : วันที่ 25-27 มิ.ย. 2-3 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม คุณธนกฤต ลิขิตวงษ์ คุณนันทนา สังขวิจิตร คุณบุญเกียรติ เดชะวรานนท์ คุณมานิต พาณิชย์กุล คุณวันชัย พิทักษ์กรณ์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 8,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 9,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร