กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I

โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I
รหัสหลักสูตร : 64-06-004
วัน/เวลา : 3-4, 10-11, 17-18, 31 ก.ค. 64 9.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณธนกฤต ลิขิตวงษ์ คุณนันทนา สังขวิจิตร คุณเดชา ศิริสุทธิเดชา คุณสมชัย แพทย์วิบูลย์ คุณจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย คุณกัญญ์ระวี แสงนิกรเกียติ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 10,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 11,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
42:0 0:0 42:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร