กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Analytical Thinking in the Internal Audit Process (การคิดเชิงวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน)รุ่นที่ 1/64

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Analytical Thinking in the Internal Audit Process (การคิดเชิงวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน)รุ่นที่ 1/64
รหัสหลักสูตร : 64-06-002
วัน/เวลา : ศ.-ส. 26-27 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณกัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 5,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 6,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม