กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การสัมมนา TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน และ รับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRSs for NPAEs ในอนาคต (สาขาสงขลา)

การสัมมนา TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน และ รับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRSs for NPAEs ในอนาคต (สาขาสงขลา)
รหัสหลักสูตร : 62-11-028
วัน/เวลา : ส.21 ก.ย.62 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
                      ดร.ธนาดล รักษาพล
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ ห้อง FMS ชั้น4 ห้อง 3409
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 0.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 0.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร