กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การสัมมนา TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน และ รับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRSs for NPAEs ในอนาคต (สาขาพิษณุโลก)

การสัมมนา TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน และ รับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRSs for NPAEs ในอนาคต (สาขาพิษณุโลก)
รหัสหลักสูตร : 62-11-027
วัน/เวลา : ศ.20 ก.ย.62 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : รศ.ดร.กนกพร นาคทับที
                      คุณกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้อง Convention Hall ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 0.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 0.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร